Tom van Maanen
Tom van Maanen werkt nu al weer bijna 20 jaar bij diverse software huizen. Sedert 2002 werkt hij bij Capgemini. Vanuit deze organisatie heeft hij bij diverse bedrijven allerlei rollen vervuld, waarbij data management een terugkerend thema is. De organisaties waar hij gewerkt heeft, betreffen banken, bedrijven in de voedselindustrie, telecom, openbaar bestuur, delfstofwinning, etc. Het ging daarbij dan wel steeds om grote bedrijven, waarbij IT een belangrijke rol vervult.

Artikelen van: Tom van Maanen