Tags GPL

GPL (GNU General Public License)

Licentietype voor software, waarbij programma's vrijelijk (meestal gratis) verspreid en aangepast mogen worden, mits dat recht ook doorgegeven wordt (in de vorm van de broncode) aan de afnemers en de oorspronkelijke auteurs vermeld blijven worden.

Uitleg toevoegen
  • +

    Hiermee samenhangend: Copyleftlicentie, GPL-licentie, GNU AGPL, GFDL, Opensourcelicentie, Opensource licentie, Affero General Public License ?>.