Managed hosting door True

TopicsOverzicht

Management

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Management, hier gedefinieerd als: Strategische, tactische, organisatorische en operationele regels, afspraken, uitgangspunten en voorwaarden voor de inzet van mensen en exploitatie van ict-middelen binnen een organisatie.

Computing Everywhere

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Computing Everywhere, hier gedefinieerd als: Een concept in de software engineering en computer science waarbij computerverwerking op de meest uiteenlopende manieren en plaatsen wordt toegepast. Het gaat bij daarbij verder dan alleen het automatiseren van dingen (Internet of Things).

Architectuur

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Architectuur, hier gedefinieerd als: Een verzameling ontwerpprincipes die de operationele concretisering zijn van eisen, wensen en prioriteiten binnen een organisatie met betrekking tot functies, samenhang en afhankelijkheden van ict-componenten en -systemen.

Universal Communications

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Universal Communications, hier gedefinieerd als: Het proces waarbij alle soorten van moderne communicatie in de vorm van spraak, data en video plus alle communicatiemiddelen op basis van één standaard protocol worden ingezet om iedereen of alle leden van een bepaalde gebruikersgroep ongeacht tijd en plaats te kunnen bereiken en met elkaar te kunnen laten communiceren.

Outsourcing

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Outsourcing, hier gedefinieerd als: Het proces en de strategische keuze om één of meer bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlenende onderneming of toeleverancier.

BPM

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over BPM, hier gedefinieerd als: Methoden, best practices, tools en oplossingen om een procesgerichte bedrijfsvoering te realiseren en continu te verbeteren met behulp van ICT.

Business Intelligence

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Business Intelligence, hier gedefinieerd als: Het verzamelen en structureren van bedrijfsgegevens zodat hieruit informatie kan worden gewonnen voor het beheren en bijsturen van processen.

ECM

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over ECM, hier gedefinieerd als: Paraplubegrip voor het beheer van ongestructureerde (niet direct als veld in een database benaderbare) informatie binnen een onderneming.

Datamanagement

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Datamanagement , hier gedefinieerd als: Het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens.

ERP

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over ERP, hier gedefinieerd als: Ondernemingsbreed informatiesysteem voor de registratie van bedrijfsgegevens voor inkoop, verkoop, orderverwerking, personeelsplanning en voorraadbeheer.Uitbreiding op MRP.

eHRM

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over eHRM, hier gedefinieerd als: Het ondersteunen van HRM (Human Resource Management) door gebruik te maken van internettechnologie.

CRM

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over CRM, hier gedefinieerd als: Een werkwijze en technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen.

Development

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Development, hier gedefinieerd als: Deelgebied van de informatica dat zich bezighoudt met alle aspecten van het bouwen van betrouwbare informatiesystemen.

Opensource

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Opensource, hier gedefinieerd als: Computerprogrammatuur waarvan de broncode en bepaalde andere rechten, die normaal alleen voor copyrighthouders beschikbaar zijn, worden vrijgegeven.

Softwarebeheer

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Softwarebeheer, hier gedefinieerd als: Het exploiteren, onderhouden, bewaken en administreren van alle binnen een organisatie aanwezige applicatie- en systeemsoftware.

Cloud Computing

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Cloud Computing, hier gedefinieerd als: Model dat het mogelijk maakt om via een computernetwerk gedeelde, configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een service provider.

Virtualisatie

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Virtualisatie , hier gedefinieerd als: Een geheel van technologieën die de verschillende lagen in een computer(infrastructuur) van elkaar loskoppelt, waardoor applicaties en systemen zo flexibel en onafhankelijk mogelijk kunnen worden ingezet.

Mobility

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Mobility, hier gedefinieerd als: Het gebruik van mobiele computer apparatuur voor het uitvoeren van werk gerelateerde taken via draadloze netwerken.

Internet

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Internet , hier gedefinieerd als: Wereldomspannend netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Requests For Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force.

Infrastructuur

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Infrastructuur , hier gedefinieerd als: De verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport, de verwerking, de verdeling en routering van analoge en digitale gegevens (data).

Storage

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Storage, hier gedefinieerd als: Technologieën an apparatuur voor het opslaan van informatie op een veilige en niet-vluchtige wijze.

Loopbaan

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Loopbaan , hier gedefinieerd als: Alles wat te maken heeft met het oriënteren op, werken in en doorstromen binnen de ICT-sector en daaraan gerelateerde beroepen.

Datacenters

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Datacenters, hier gedefinieerd als: Faciliteit waar bedrijfskritische ICT-apparatuur (bijvoorbeeld servers) zijn ondergebracht.

Besturingssystemen

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Besturingssystemen, hier gedefinieerd als: Geïntegreerd geheel van systeemsoftware dat de werking van softwaretoepassingen, computercomponenten en randapparatuur bestuurt en beheert.

Onderwijs

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Onderwijs, hier gedefinieerd als: Het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen, mede met gebruik van ICT-hulpmiddelen.

Security

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Security, hier gedefinieerd als: Het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen, procedures en processen om de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van informatiesystemen binnen een organisatie te garanderen.

Systeembeheer

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Systeembeheer, hier gedefinieerd als: Het exploiteren, onderhouden, bewaken en administreren van alle met ict samenhangende apparatuur.

Netwerken

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Netwerken, hier gedefinieerd als: Systemen voor communicatie en gegevenstransport tussen computers, randapparatuur en netwerkapparatuur.

Telecom

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Telecom, hier gedefinieerd als: Het geheel van apparatuur, programmatuur, componenten, maatregelen en afspraken voor gegevensoverdracht over grote afstand.

Netwerkbeheer

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Netwerkbeheer , hier gedefinieerd als: Het operationeel beheer van een computernetwerk om de capaciteit, functionaliteit en integriteit van de infrastructuur zeker te stellen.

ICT-branche

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over ICT-branche , hier gedefinieerd als: De economische sector die bestaat uit alle leveranciers van producten en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Detachering

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Detachering, hier gedefinieerd als: Het uitlenen/verhuren van eigen werknemers aan een derde partij.

Diensten

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Diensten, hier gedefinieerd als: Het leveren van een dienst (niet stoffelijk product) of pakket van diensten aan een andere partij.

Overheid

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Overheid, hier gedefinieerd als: Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen de (semi)overheid en het op ICT betrekking hebbende bestuur, wetgeving en beleid van de overheid.

Maatschappij

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Maatschappij, hier gedefinieerd als: De maatschappelijke aspecten en gevolgen van informatie- en communicatietechnologie.

Zorg

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Zorg , hier gedefinieerd als: Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen de zorgsector.

Logistiek

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Logistiek, hier gedefinieerd als: Het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom.

Startups

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Startups, hier gedefinieerd als: Vernieuwend bedrijf dat in zijn beginfase zit, doorgaans op het gebied van nieuwe en opkomende technologieën,zoals de ICT.

Finance

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Finance, hier gedefinieerd als: Ondernemingsfinanciering of Corporate Finance, zoals de Engelse term luidt, is een van de primaire taken van de treasury die bestaat uit het financieren van een onderneming op lange termijn.