TopicsOverzicht

Management

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Management, hier gedefinieerd als: Strategische, tactische, organisatorische en operationele regels, afspraken, uitgangspunten en voorwaarden voor de inzet van mensen en exploitatie van ict-middelen binnen een organisatie.

Digital Workplace

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Digital Workplace, hier gedefinieerd als: Een virtuele omgeving bedoeld als equivalent van de fysieke werkplek, die een sterke planning en beheer vereist door zijn fundamentele rol in de productiviteit, de betrokkenheid en de arbeidstevredenheid van mensen.

Internet of things

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Internet of things, hier gedefinieerd als: Een ontwikkeling waarbij steeds meer alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het internet om gegevens te kunnen uitwisselen en om op afstand bedienbaar te zijn.

Outsourcing

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Outsourcing, hier gedefinieerd als: Het proces en de strategische keuze om één of meer bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlenende onderneming of toeleverancier.

Digital Transformation

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Digital Transformation , hier gedefinieerd als: Methoden, best practices, tools en oplossingen om een procesgerichte bedrijfsvoering te realiseren en continu te verbeteren met behulp van ICT.

Big data

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Big data, hier gedefinieerd als: Gegevensverzamelingen die door de hedendaagse, omvangrijke informatiestromen zo groot geworden zijn dat bestaande hulpmiddelen voor het opvangen, opslaan, doorzoeken, delen en analyseren ervan tekort schieten, en er gezocht wordt naar nieuwe methoden en technieken deze te beheren.

Business Analytics

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Business Analytics, hier gedefinieerd als: Het verzamelen en structureren van bedrijfsgegevens zodat hieruit informatie kan worden gewonnen voor het beheren en bijsturen van processen.

Datamanagement

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Datamanagement , hier gedefinieerd als: Het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens.

ERP

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over ERP, hier gedefinieerd als: Ondernemingsbreed informatiesysteem voor de registratie van bedrijfsgegevens voor inkoop, verkoop, orderverwerking, personeelsplanning en voorraadbeheer.Uitbreiding op MRP.

CRM

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over CRM, hier gedefinieerd als: Een werkwijze en technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen.

Development

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Development, hier gedefinieerd als: Deelgebied van de informatica dat zich bezighoudt met alle aspecten van het bouwen van betrouwbare informatiesystemen.

Cloud Computing

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Cloud Computing, hier gedefinieerd als: Model dat het mogelijk maakt om via een computernetwerk gedeelde, configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een service provider.

Mobility

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Mobility, hier gedefinieerd als: Het gebruik van mobiele computer apparatuur voor het uitvoeren van werk gerelateerde taken via draadloze netwerken.

Internet

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Internet , hier gedefinieerd als: Wereldomspannend netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Requests For Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force.

Infrastructuur

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Infrastructuur , hier gedefinieerd als: De verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport, de verwerking, de verdeling en routering van analoge en digitale gegevens (data).

Loopbaan

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Loopbaan , hier gedefinieerd als: Alles wat te maken heeft met het oriënteren op, werken in en doorstromen binnen de ICT-sector en daaraan gerelateerde beroepen.

Datacenters

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Datacenters, hier gedefinieerd als: Faciliteit waar bedrijfskritische ICT-apparatuur (bijvoorbeeld servers) zijn ondergebracht.

Onderwijs

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Onderwijs, hier gedefinieerd als: Het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen, mede met gebruik van ICT-hulpmiddelen.

Security

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Security, hier gedefinieerd als: Het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen, procedures en processen om de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van informatiesystemen binnen een organisatie te garanderen.

Beheer

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Beheer, hier gedefinieerd als: Het exploiteren, onderhouden, bewaken en administreren van alle met ict samenhangende apparatuur.

ICT-branche

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over ICT-branche , hier gedefinieerd als: De economische sector die bestaat uit alle leveranciers van producten en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Overheid

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Overheid, hier gedefinieerd als: Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen de (semi)overheid en het op ICT betrekking hebbende bestuur, wetgeving en beleid van de overheid.

Maatschappij

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Maatschappij, hier gedefinieerd als: De maatschappelijke aspecten en gevolgen van informatie- en communicatietechnologie.

Zorg

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Zorg , hier gedefinieerd als: Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen de zorgsector.

Smart Logistics

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Smart Logistics, hier gedefinieerd als: Het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom met behulp van innovatieve technologie.

Startups

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Startups, hier gedefinieerd als: Vernieuwend bedrijf dat in zijn beginfase zit, doorgaans op het gebied van nieuwe en opkomende technologieën,zoals de ICT.

Fintech

Nieuws, achtergronden, expert-opinies en whitepapers over Fintech, hier gedefinieerd als: Financiering van technische bedrijven en innovatie die gericht is op de levering van niet-traditionele financiële diensten.

Reacties Alle topics
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.